strona główna >> na foldery i ulotki

Na foldery i ulotki

Ważną rolę w kontakcie z klientem odgrywają materiały reklamowe. Podczas wizyty klienta w punkcie handlowym, biurze czy na targach istotnym elementem jest łatwy dostęp do broszur i ulotek.

W zależności od miejsca, ilości posiadanych materiałów istotnym jest odpowiedni dobór stojaków na foldery.
 
Copyright PRINMEDIA Wrocław